Examen.

Het nieuwe praktijkexamen:

Vanaf 1 januari 2008 kun je een vernieuwd praktijkexamen afleggen. Maar tot 1 april 2008 kun je kiezen voor het oude of het vernieuwde rijexamen. Vanaf 1 April 2008 kun je alleen nog het vernieuwde rijexamen doen. Tijdens het nieuwe praktijkexamen word je,nog meer dan nu,beoordeelt op je verkeersinzicht en of je zelfstandig kunt rijden. Daar zijn vijf nieuwe examen onderdelen voor ontwikkeld:

- Zelfstandig route rijden: zonder aanwijzingen van de examinator rijd je een deel van het examen je eigen route. Dat zelfstandig rijden kan op verschillende manieren. Zo kan de examinator je vragen naar een bekend punt te rijden. Of je rijdt ergens heen met behulp van een navigatiesysteem. Ook kan de examinator je meerdere routeopdrachten tegelijk geven.

- Zelfstandig een bijzondere manoeuvre uitvoeren: tijdens je examen voer je twee bijzondere manoeuvres uit. Zo kan de examinator je vragen om in een straat een veilige mogelijkheid te zoeken om te keren. Of om zo dicht mogelijk bij bv een supermarkt te parkeren. Jij bepaalt dan waar, wanneer en hoe.

- Vragen over een verkeerssituatie: als zich tijdens de examenrit een bepaalde verkeerssituatie heeft voorgedaan, kan de examinator je vragen de auto even aan de kant te zetten. Je kunt dan enkele vragen krijgen om na te gaan hoe je de verkeerssituatie hebt aangepakt. Het betekent dus niet dat je een fout gemaakt hebt.

- Milieubewust rijden: hier wordt gekeken of je volgens de principes van het nieuwe rijden milieubewust kan autorijden. Dit heeft betrekking op: voor, tijdens en na de rit.

Het examen voor het rijbewijs B kun je op verschillende tijden afleggen. Om aan het examen te kunnen deelnemen, moet je wel minimaal 17 jaar zijn en moet je het theoriecertificaat gehaald hebben. Wanneer jij en je rijinstructeur het eens zijn, dat je voldoende kennis beheerst voor het afleggen van een examen, zal jou rijinstructeur je examen gaan aanvragen. Onze rijschool werkt met het TOP ONLINE SYSTEEM van het CBR. Dit betekent dat wij rechtstreeks contact hebben met het netwerk van het CBR. Hierdoor kunnen wij alle beschikbare data in een oogopslag zien en kunnen wij (spoed) examens zeer snel indelen. Daarvoor heb je een paar zaken nodig:

- Een gezondheidsverklaring. Hier zorgt je instructeur voor.
- Een zelfreflectieformulier. Ook hier zorgt je instructeur voor.

- Eventueel adviesformulier indien u een tussentijdse toets heeft afgelegd.
- Een geldig identiteitsbewijs. Bromfietsrijbewijs is ook geldig.

Bij het praktijkexamen zul je deze zaken moeten overhandigen om mee te doen.

Het praktijkexamen duurt in totaliteit c.a. 55 minuten. Een kwartier hiervan is gereserveerd voor introductie met uw examinator en voor de toelichting op de uitslag na het examen. Het examen zelf is opgebouwd uit een ogentest, waarbij u het kenteken van een stilstaande auto moet lezen op een afstand van 25 meter. Vervolgens zal de examinator u een aantal controlehandelingen uit laten voeren aan de examenauto. Dan begint de rit. Na de rit zal op het C.B.R. de uitslag bekend worden gemaakt en een toelichting worden gegeven.

Geslaagd of gezakt:

Als je bent geslaagd, wordt je Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid geregistreerd in het Centraal Rijbewijzen Register. De gemeenten en het CBR kunnen dit register raadplegen om vast te stellen of je bent geslaagd voor het examen. De registratie van de Verklaring van rijvaardigheid is een half jaar geldig, de registratie van de Verklaring van geschiktheid een jaar. Bij het gemeentehuis in je woonplaats kun je tegen overlegging van een pasfoto, legitimatie en het vereiste bedrag, je rijbewijs aanvragen. De kosten (leges) verschillen per gemeente. Bent u gezakt, dan licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren.

B.N.O.R. (in de volksmond ook wel Staatsexamen genoemd):

Bij deze divisie van het C.B.R. doet iedereen examen die binnen vijf jaar minimaal 4 keer gezakt is voor het praktijkexamen. De geruchten doen zich de ronde dat een B.N.O.R. examen gemakkelijker is dan het C.B.R. examen: dit is absoluut niet waar. De eisen liggen namelijk wettelijk vast. Wel is er meer tijd beschikbaar. Dat biedt de gelegenheid om kandidaten meer op hun gemak te stellen voor en tijdens het examen. Het B.N.O.R. examen wordt op een andere locatie afgenomen dan het C.B.R. examen. De examencentra voor B.N.O.R. bevinden zich op een wat rustiger locatie.

Buitenlands rijbewijs:

Ben je in het bezit van een geldig buitenlands rijbewijs en ben je Nederlands Staatsburger of ben je in het bezit van de juiste verblijfsvergunning, dan moet je een omwisselexamen doen. Buitenlandse rijbewijzen kunnen, behoudens een aantal later te noemen uitzonderingen, niet worden omgewisseld tegen een Nederlands rijbewijs. De houders hiervan mogen gedurende een half jaar na vestiging in Nederland wel met dat geldige rijbewijs rijden. Daarna moet u een examen afleggen bij het CBR. U krijgt eenmaal de kans een Versneld Bijzonder Examen af te leggen. Het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR) neemt dit examen af. Dit versneld bijzonder examen kan slechts eenmaal worden afgelegd en uitsluitend voor de categorie B (personenauto). Dit examen duurt ongeveer 70 minuten als inleiding op het praktische gedeelte kunnen enkele theorievragen worden gesteld. Als uw buitenlands rijbewijs op de dag van het examen niet meer geldig is, moet u ook een theorie-examen afleggen. U krijgt dan de kans te laten zien dat u op een veilige manier aan het verkeer in Nederland kunt deelnemen. Als u zakt, moet u een regulier CBR examen doen (inclusief theorie-examen). Ons advies is om ruimschoots voldoende lessen te volgen, voordat u uw staatsexamen bij B.N.O.R. aflegt.

Uitzonderingen:

Omwisselen voor Nederlands exemplaar U hoeft geen examen af te leggen in de volgende gevallen:
- Als uw rijbewijs is afgegeven in een lidstaat van de Europese Unie;
- Bepaalde door de Minister aangewezen buitenlandse rijbewijzen;
- Rijbewijzen van personen op wie een speciale regeling voor diplomaten van toepassing is en rijbewijzen van personen op wie het zogenaamde NATO statusverdrag van toepassing is.

In deze gevallen kunt u uw rijbewijs laten registreren of omwisselen voor een Nederlands exemplaar. Hiervoor moet u zich binnen een jaar na uw vestiging in Nederland aanmelden bij uw gemeente.

* E.E.R.-Lidstaten: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, IJsland en Zweden.

ZEER BELANGRIJK:
ALS MEN NIET KAN IDENTIFICEREN DAN GAAT DE EXAMEN, DOOR DIE REDEN, NIET DOOR. DE KOSTEN ZIJN GEBONDEN AAN DE LEERLING.